Lestijden

Lestijden

In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijg je het lesrooster uitgereikt. In de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen optreden in het lesrooster, bijvoorbeeld door ziekte/afwezigheid van een docent of door activiteiten. We verzoeken jou en jouw ouders/verzorgers hier rekening mee te houden.

De lestijden zijn als volgt:

Maandag t/m vrijdag

1e les: 8.30 – 9.20 uur
2e les: 9.20 – 10.10 uur

Pauze

3e les: 10.30 – 11.20 uur
4e les: 11.20 – 12.10 uur

Pauze

5e les: 12.40 – 13.30 uur
6e les: 13.30 – 14.20 uur
7e les: 14.20 – 15.10 uur
8e les: 15.10 – 16.00 uur