Vakken

Vakken

Als je op het Dollard College begint, dan kom je eerst in de onderbouw. Dit zijn de eerste twee jaren van de school. In de onderbouw kijken de leraren goed naar wat jij kunt. Als de leerstof te moeilijk is, doe je een stapje terug. Gaat het je gemakkelijk af, dan kun je een ‘treetje hoger’ werken. Zo werk je altijd op je eigen niveau en in je eigen tempo.

Bij veel vakken moet je ‘echt leren’. Dan gaat het dus om het kennen en begrijpen van de leerstof. Maar vaak moet je ook iets leren doen. Bijvoorbeeld iets vertellen in het Engels of Frans. Of onderzoek doen met een microscoop.

VWO/HAVO
Dit zijn de vakken die je in de onderbouw kunt krijgen:
1. Nederlands; 2. Engels; 3. Frans; 4. Duits; 5. wiskunde; 6. biologie; 7. filosofie (vwo); 8. aardrijkskunde; 9. geschiedenis; 10. muziek; 11. beeldende vormgeving; 12. lichamelijke opvoeding; 13. coaching & mentoruur.
Andere vakken zoals Latijn, natuur- en scheikunde, (bedrijfs)economie, ckv en tekenen krijg je later. 

VMBO
Het vmbo bereidt je voor en laat je oriënteren op allerlei soorten werk, beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus heel belangrijk, daarvoor zijn er beroepsgerichte programma’s. Daarnaast worden er theorievakken gegeven. Voor alle beroepsrichtingen zijn er ‘leerwegen’: Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het vmbo. Op onze school worden alle leer­wegen aangeboden. Een leerweg is een manier van leren die het beste bij je past: theoretisch of praktisch.

Aan het einde van de tweede klas laat je een aantal vakken vallen. De keuze die je daarbij maakt, heeft natuurlijk gevolgen voor de mogelijke vervolgopleidingen. Je wordt daar goed op voorbereid. De docenten, je mentor en eventueel ook de studie- en loopbaanbegeleider helpen hierbij. Dit gebeurt in de lessen LOB (Loopbaan-oriëntatie). Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een advies voor een te kiezen leerweg én profiel.

In de vierde klas rond je, binnen de gekozen leerweg en het gekozen profiel, je examen af. Iedereen heeft als verplichte vakken Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding. Vervolgens zijn er, afhankelijk van jouw leerweg, keuzemogelijkheden. Vmbo tl en gl (vanaf 2024 De Nieuwe Leerweg) worden afgesloten met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE). De Basis-en Kaderberoeps­gerichte leerweg sluiten de opleiding af met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE), de eindexamens van de theoretische vakken worden digitaal afgenomen.

De praktijkvakken worden voor alle niveaus (BB, KB en GL) afgesloten met een Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE).