Vmbo

Vmbo

Beroepsgerichte leerweg (bb)
De afkorting vmbo bb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Met een diploma voor vmbo bb kun je doorstromen naar niveau 2 op het mbo. Na klas 2 vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan aan de hand van het door hen gekozen profiel.

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
De afkorting vmbo kb staat voor Na klas 2 vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan aan de hand van het door hen gekozen profiel.. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Met een diploma vmbo kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo. Na klas 2 vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan aan de hand van het door hen gekozen profiel.

De nieuwe leerweg
De afkorting vmbo gl/tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs gemengde leerweg/theoretische leerweg. In 2024 worden de Gemengde Leerweg en de Theoretische Leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast AVO-vakken, een praktijkgericht programma. De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en wordt er een nieuwe naam gekozen voor deze leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Met een diploma voor de gl/tl (Nieuwe Leerweg) kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of 4 van het mbo. Dit diploma geeft toegang tot de havo als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Na klas 2 vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan aan de hand van het door hen gekozen profiel.

Vmbo-profielen Campus Winschoten
Binnen het eerste en tweede jaar word je al voorbereid op een profielkeuze. Dit profiel volg je in het derde en vierde leerjaar. Voor zowel vmbo-tl als vmbo gl, kb en bb geldt dat alle opleidingen van het derde en vierde leerjaar worden gegeven op Campus Winschoten. Voor leerlingen die in klas 2 het tl-niveau hebben geldt dat zij na het tweede jaar ook de gemende leerweg op Campus Winschoten kunnen volgen.

Voor leerjaar 3 kies je twee profielen uit het aanbod van zeven profielen:

BWI - Bouwen, wonen, interieur 
E&O - Economie en ondernemen
Groen
HBR - Horeca, bakkerij en recreatie
M&T - Mobiliteit en transport
PIE - Produceren, installeren en energie
Z&W - Zorg en welzijn

Je kan ook kiezen voor Dienstverlening & Producten. Hierbij kan je kiezen voor Sport of Theater. Als je dat doet, focus je op één profiel. 

In de loop van leerjaar 3 maak je een definitieve keus in welk profiel je centraal examen wil doen.