Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers

Welkom op de pagina van vestiging Hommesplein-Bovenburen!
Op onze vestiging vinden we het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat we u zo goed mogelijk informeren over de voortgang van uw kind. De driehoek: ouders/verzorgers, leerling, school zorgt ervoor dat we de leerling zo goed mogelijk begeleiden om alles uit de schoolloopbaan te halen.

Contactmomenten
Aan het begin van het schooljaar is er voor u een informatieve ouderavond. Hier ontvangt u de eerste informatie van de mentor/coach, de jaarplanning en krijgt u inzicht in wat er tijdens het schooljaar van uw zoon/dochter wordt verwacht. Daarna zijn er naar aanleiding van de tussenstanden of de rapporten, een aantal keren per jaar contactmomenten. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om met een aantal docenten en/of de mentor te praten over de resultaten van uw kind. 
Naast deze contactmomenten organiseert de ouderraad ook een thema-avond. Dit betreft een actueel thema die maatschappelijk breed wordt gedragen.

Het is door het gehele jaar heen mogelijk om contact op te nemen met de mentor/coach.

Het portaal: Mijn Dollard College
Alle ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en wachtwoord voor het portaal (www.mijndollardcollege.nl) van het Hommesplein. Hier kunt u algemene informatie over onze school vinden, de geplande activiteiten, vrije dagen, etc. Tevens blijft u op de hoogte van alle actuele informatie. U kunt het portaal ook als App gebruiken. Ga naar de Apple App Store of Google Play Store, zoek op 'Mijn Dollard College' en download de App! Zo heeft u alle informatie gemakkelijk bij de hand.