isk

isk

ISK staat voor de internationale schakelklas. Als je nog maar kort in Nederland woont en de Nederlandse taal nog niet goed beheerst, dan is de schakelklas een geschikte opleiding voor jou. De ISK is voor leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar. De meeste leerlingen hebben een (tijdelijk) verblijfsvergunning en stromen door naar vervolgonderwijs in Nederland.

De ISK heeft als doel dat leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het onderwijs richt zich vooral op het leren van de Nederlandse taal en op inburgering in Nederland. Met deze basis zorgen we er bij de ISK voor dat leerlingen, zelfverzekerd en op het juiste niveau, kunnen doorstromen naar het Nederlandstalige onderwijs.