vmbo

vmbo

Voor alle beroepsrichtingen zijn er ‘leerwegen’: Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het vmbo. 

Beroepsgerichte leerweg (bb)

De afkorting vmbo bb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Met een diploma voor vmbo bb kun je doorstromen naar niveau 2 op het mbo. Na klas 2 vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan aan de hand van het door hen gekozen profiel.

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
De afkorting vmbo kb staat voor Na klas 2 vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan aan de hand van het door hen gekozen profiel. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Met een diploma vmbo kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo. Na klas 2 vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan aan de hand van het door hen gekozen profiel.

vmbo gl/tl
De afkorting vmbo gl/tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs gemengde leerweg/theoretische leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Met een diploma voor de gl/tl  kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of 4 van het mbo. Dit diploma geeft toegang tot de havo als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Na klas 2 vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan aan de hand van het door hen gekozen profiel.

Profielen

Binnen het eerste en tweede jaar word je al voorbereid op een profielkeuze. Dit profiel volg je in het derde en vierde leerjaar. Voor zowel vmbo-tl als vmbo gl, kb en bb geldt dat alle opleidingen van het derde en vierde leerjaar worden gegeven op Campus Winschoten. Voor leerlingen die in klas 2 het tl-niveau hebben geldt dat zij na het tweede jaar ook de gemende leerweg op Campus Winschoten kunnen volgen. Voor leerjaar 3 kies je twee profielen uit het aanbod van zeven profielen. In de loop van leerjaar 3 maak je een definitieve keus in welk profiel je centraal examen wil doen. 

BWI: Bouwen, wonen, interieur | E&O: Economie en ondernemen | Groen | HBR: Horeca, bakkerij en recreatie | M&T: Mobiliteit en transport | PIE: Produceren, installeren en energie | Z&W: Zorg en welzijn | D&P: Dienstverlening & Producten

Examens
In de vierde klas rond je, binnen de gekozen leerweg en het gekozen profiel, je examen af. Iedereen heeft als verplichte vakken Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding. Vmbo tl en gl (vanaf 2024 De Nieuwe Leerweg) worden afgesloten met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE). De Basis-en Kaderberoeps­gerichte leerweg sluiten de opleiding af met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE), de eindexamens van de theoretische vakken worden digitaal afgenomen. De praktijkvakken worden voor alle niveaus (BB, KB en GL) afgesloten met een Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE).