vwo (gymnasium, atheneum, tto)

vwo

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) bereidt jou voor op het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. De opleiding duurt zes jaar, inclusief de eerste twee leerjaren. Het kan zijn dat je deze opleiding van begin tot eind afmaakt op onze vestiging. Maar het kan ook zijn dat je bij ons instroomt in het 3e jaar omdat je het 1e en 2e jaar (de onderbouw) op een andere vestiging hebt gedaan. Er zijn verschillende routes! We breiden de leerstof van de vakken van het tweede leerjaar in het derde leerjaar uit. In de loop van het derde schooljaar kies je een profiel. De decaan en je mentor helpen jou hierbij. Welk profiel je kiest, hangt af van jouw belangstelling en de opleiding die je hierna wilt volgen.

gymnasium

De invloed van de Grieken en Romeinen op onze manier van leven en onze taal is groot. Heel veel woorden en begrippen in het Nederlands zijn afgeleid van het Grieks of Latijn. Om er een paar te noemen: artiest, docent, fictie, initiatief, taxi, januari, kalender, machine, salaris, discotheek...! Namen van Griekse en Romeinse helden worden vaak ook als naam voor clubs of producten gebruikt, zoals Ajax, Herakles of Nike.

Op het gymnasium kom je ook veel te weten over de cultuur van de Grieken en Romeinen. Hun cultuur heeft onze westerse manier van leven beïnvloed op veel gebieden: literatuur, architectuur, kunst, rechtsgeleerdheid, filosofie, politiek en toneel. Zonder de Grieken en Romeinen hadden onze levens er heel anders uitgezien!

vwo tto

Engels is wereldwijd één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen, overheidsinstellingen en in de culturele sector hebben mensen die vloeiend Engels spreken een streepje voor. Met het tto (tweetalig onderwijs) op het Dollard College volg je meer dan de helft van je vakken in het Engels, je schrijft ook veel in het Engels. En tussen de lessen door spreek je Engels met je klasgenoten en je leraren. Met tto werk je veel samen met klasgenoten in kleinere en grotere projecten. Je wordt opgeleid tot wereldburger!

Klik hier voor meer informatie over het tto

Antwoorden op je vragen

Veelgestelde vragen

Beide opleidingen hebben hetzelfde niveau, duren allebei 6 jaar en bereiden je voor op het wetenschappelijk onderwijs (WO), de universiteit. Het belangrijkste verschil tussen de twee opleidingen is dat je op het gymnasium Grieks en Latijn leert.

Je kunt uit de volgende profielen kiezen:

• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek